Обрасци Општинске изборне комисије

ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИСУТНОСТИ СТАЛНИ САСТАВ

Акредитација за праћење рада органа за спровођење избора

Овлашћење за праћење рада органа за спровођење избора

Записник о пријему изборног материјала после гласања

Контролни формулар

Образац о примопредаји изборног материјала

Занисник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања

Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места

Гласачки листић

Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије

Решење о утврђивању збирне изборне листе

Решење о одређивању бирачких места збирно правила о раду бирачких одбора

Posted in Aktuelno, Galerija, pocetna.