1. Никола Ристић
 2. Маја Чолић
 3. Снежана Петровић
 4. Миољуб Радовановић
 5. Драган Минић
 6. Биљана Васиљевић
 7. Владан Вуковић
 8. Бобан Тодоровић
 9. Милица Цветковић
 10. Марко Вемић
 11. Стојан Крстић
 12. Анђела Невенкић
 13. Никола Вучен
 14. Петар Милић
 15. Слађана Гајић
 16. Бојан Митић
 17. Срећко Вујовић
 18. Иван Гајић
 19. Зоран Кузмановић
 20. Бранко Ступић
 21. Јелена Батинић
 22. Бојан Батинић
 23. Иван Јеремић
 24. Марина Витић
 25. Павле Јозић
 26. Зоран Ћосић
 27. Тијана Стошић
 28. Радослав Милојичић Кена
 29. Снежана Павићевић
 30. Дарко Димитријевић
 31. Живко Петровић
 32. Родољуб Станимировић
 33. Јована Радовановић
 34. Драгољуб Гајић
 35. Драгослав Радојковић Гера
 36. Марко Павковић
 37. Иван Ракић
 38. Јован Дамјановић
 39. Раденко Руменић
 40. Славољуб Ђурић
 41. Петар Јелић
 42. Весна Ђорђевић Вељовић
 43. Зоран Стојановић
 44. Радиша Станојловић
 45. Марија Зековић
 46. Слободан Пантић
 47. Добрица Јозић
 48. Дејан Петровић
 49. Верославка Живковић