Одржана 31. седница Општинског већа општине Смедеревска Паланка: За начелника Општинске управе постављен је Драгослав Живанчевић

 

19.07.2017. године- У малој сали Скупштине општине Смедеревска Паланка, одржана је тидесет прва седница Општинског већа општине Смедеревска Паланка. Седницом је председавао председник Општинског већа, Топлица Пинторовић, а на дневном реду било је 6. тачака и то:

  1. Доношење закључка о потврђивању закључака, решења и предлога Одлука са телефонских седница од 01.06.207. године, 20.06.2017. године, 26.06.2017. године, 12.07.2017. године и 13.07.2017. године.

  2. Разматрање листе за избор кандидата за попуњавање положаја у Општинској управи општине Смедеревска Паланка- постављење начелника Општинске управе- достављене од стране Конкурсне комисије и доношење решења о попуњавању положаја у Општинској управи општине Смедеревска Паланка- постављење начелника Општинске управе

  3. Доношење Одлуке о образовању Мобилног тима за инклузију Рома у општини Смедеревска Паланка

  4. Давање сагласности на Уговор закључен између општине Смедеревска Паланка и Јавног комуналног предузећа “Водовод” из Смедеревске Паланке, број 1376 од 18.07.2017. године

  5. Разматрање захтева за финансијску помоћ

  6. Текућа питања

Чланови Општинског већа усвојили су записнике са телефонских седница одржаних 01.06.207. године, 20.06.2017. године, 26.06.2017. године, 12.07.2017. године и 13.07.2017. године.

Најзначајнија тачка дневног реда односила се на доношење решења о попуњавању положаја у Општинској управи Општине Смедеревска Паланка, односно постављење начелника Општинске управе. Конкурсна комисија у саставу Ивана Танасковић, Данка Богуновић и Милан Павловић утврдили су да је испоштована законска процедура за именовање начелника Општинске управе и да је у периоду од 27. јуна 2017. године, када је објављен Конкурс у Дневном листу “Данас”, до 12. јула 2017. године Конкурсној комисији пристигла једна пријава коју је поднео Драгослав Живанчевић. Конкурсна комисија је, након провера, утврдила да кандидат испуњава све услове неопходне за обављање овог положаја.

Након извештаја Конкурсне комисије, једногласном одлуком чланова Општинског већа за новог начелника Општинске управе општине Смедеревска Паланка именован је Драгослав Живанчевић, дипломирани правник из Смедеревске Паланке.

Општинско веће донело је одлуку о образовању Мобилног тима за инклузију Рома у општини Смедеревска Паланка, као стручно радно тело које предузима активности у циљу унапређења положаја Рома у Општини у складу са Законом али и помаже у стварању услова за укљученост Рома у друштвени живот и спречавање сиромаштва.

Тим се састоји од пет чланова. Координатор за Ромска питања Дарко Стојадиновић запослен у Општинској управи; здравствена медијаторка у општини Смедеревска Паланка, Славица Тирнанић, коју је одредило Министарство надлежно за послове здравља; представник Центра за социјални рад у Смедеревској Паланци, Милица Пантић, коју је одредио директор Центра за социјални рад; представник надлежне филијале националне службе за запошљавање у Смедеревској Паланци, Александра Миљковић, коју је одредио директор филијале; предагошки асистент у Смедеревској Паланци, Здравка Симић.

Општинско веће је дало сагласност на Уговор закључен између општине Смедеревска Паланка и ЈКП “Водовод”, и одобрило захтев за финансијску помоћ.

Posted in Aktuelno, pocetna.