ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОШ "Херој Радмила Шишковић"
сајт школе: http://www.oshrs.edu.rs/

телефон: 026/322-060

директор: Ненад Марковић

 

ОШ "Херој Иван Мукер"
телефон: 026/317-196

026/382-002 (Баничина)

026/376-563 (Стојачак)

026/375-071 (Мала Плана)

директор: Радослав Ацић

 

ОШ "Олга Милошевић"
телефон: (026) 317-735

026/376-870 (Водице)

026/361-011 (Придворице)

директор: Дарко Димитријевић

 

ОШ "Вук Караџић"
телефон: (026) 321-423

026/318-362 (Грчац)

директор: Мариа Станић

Основне школе у селима

 

ОШ "Радомир Лазић", Азања
телефон: 026/301-308

026/301-482 (Стублина)

026/301-068 (Влашки До)

 

OШ "Брана Јевтић", Кусадак
телефон: 026/351-005

026/351-284

директор: Живан Бачујков

 

ОШ "Станоје Главаш", Глибовац
телефон: 026/391-129

директор: Верица Станисављевић

ОШ "Ђорђе Јовановић", Селевац
телефон: 026/371-090

026/371-324

026/371-306 (Бачинац)

директор: Жељко Брођанац

 

ОШ "Лазар Станојевић", Ратари
телефон: 026/392-100

директор: Јован Ђорђевић

 

ОШ "Милија Ракић", Церовац
телефон: 026/383-053

директор: Верица Урошевић

 

ОШ "Никола Тесла", Голобок
телефон: 026/381-007

директор: Гордана Стевановић