Нада Несторовић Николић


 

Рођена 08.02.1973 године у Сремској Митровици. Основу школу и гимназију завршила у Смедеревској Паланци, а на Правном факултету Универзитета у Београду дипломирала 1998.године. Као приправник-волонтер од 01.11.2002 године у Општинском суду у Смедеревској Паланци, а као судијски приправник у радном односу на одређено време од 01.08.2003 године до 01.09.2006.године. Правосудни испит положила 31.05.2006.године.

У Oпштинској управи Општине Смедеревска Паланка у Одељењу за општу управу и месне канцеларије, Одсек за општу управу,друштвене делатности и заједничке послове  засновала радни однос на одређено време 02.10.2006.године а од 03.05.2007 године на неодређено време  . Од 29.06.2009. године распоређена на радно место шеф Одсека за наплату,пореско књиговодство  и извештавање у Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода .

Дана 24.10.2016.године постављена за заменика начелника Општинске управе. Удата , мајка двоје деце.

 


 

Контакт :

026/ 415 -00 -60

nadanestorovicnikolic@smederevskapalanka.rs