Никола Вучен


 

Никола Вучен је рођен 25.02.1981 у Смедеревској Паланци, где је завршио основну  школу, и  средњу политехничку академију, а вишу школу је завршио у Београду. Где је стекао звање струковног економисте. Регионални менаџер једне приватне компаније. Члан управног одбра академског културног уметничког друштва АКУД “Шпанац”.

 


 

Контакт:
026/317-087;  026/317-624

so@smederevskapalanka.rs