Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе

Јавни позив канцеларијски материјал

Конкурсна документација за канцеларијски материјал


Јавни конкурс за постављење начелника Oпштинске управе општине Смедеревска Паланка


 

Набавка природног гаса за потребе грејања општине Смедеревска Паланка

Позив

Конкурсна документација 2017


Конкурсна средства за хигијену и угоститељске услуге

Позив


Оглас за постављење начелника Општинске управе општине Смедеревска Паланка на мандатни период од 5 година


Јавни конкурс за финансирање програма од јавног значаја интереса из буџета општине Смедеревска Палана за 2017. годину

Пријава на конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса

Извештај о реализацији програма односно пројекта за који је општина извршила доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса