Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Konkursna dokumentacija GAS - pregovaracki postupak

Poziv GAS - pregovaracki postupak

Гас обавештење


Позив за подношење понуде за атарске путеве

Конкурсна документација

Одговор на постављено питање у предмету јавне набавке радова на уређењу некатегорисаних путева и отресишта

Измена и допуна конкурсне документaције број 1


ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – „Уређење земљишта комасацијом (II фаза) - инвестициони радови у комасацији (крчење)“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Одговор на постављено питање у предмету јавне набавке радова уређењу земљишта комасацијом (крчење)

Измена и допуна конкурсне документaције


Известај-о-реализацији-програма-односно-пројеката-за-који-је-општина

Пријава-на-конкурс-за-доделу-средстава-удружењима-за-реализовање-програма-од-јавног-интереса

Јавни-конкурс-за-финансирае-програма-од-јавног-значаја-интереса-из-буџета-општине-Смедеревска-Палана-за-2017.-годину-1


Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе

Јавни позив канцеларијски материјал

Конкурсна документација за канцеларијски материјал


Јавни конкурс за постављење начелника Oпштинске управе општине Смедеревска Паланка


Набавка природног гаса за потребе грејања општине Смедеревска Паланка

Позив

Конкурсна документација 2017


Конкурсна средства за хигијену и угоститељске услуге

Позив


Оглас за постављење начелника Општинске управе општине Смедеревска Паланка на мандатни период од 5 година