СПИСАК ПОРЕСКИХ АКАТА ЧИЈЕ УРУЧЕЊЕ НИЈЕ БИЛО МОГУЋЕ

СПИСАК ПОРЕСКИХ АКАТА ЧИЈЕ УРУЧЕЊЕ НИЈЕ БИЛО МОГУЋЕ

 

(СМАТРА СЕ ДОСТАВЉЕНИМ 15-ОГ ДАНА ОД ДАНА ПРЕДАЈЕ ПОШТИ)

 

 

Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода  Општине Смедеревск Паланка врши достављање пореских аката слањем препоручене пошиљке.

У складу са чланом 36. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл. Гласник РС, бр. 80/02…105/14)  објављују се ПИБ-ови и бројеви пореских аката чије уручење није било могуће, тако да се порески акт сматра достављеним 15-ог дана од дана предаје пошти.

 

Р.Б.

ПИБ

Број решења

Датум предаје пошти

1

103268185

434-245-2015

22.10.2015.

2

108228108

434-218-2015

08.10.2015.

3

107483910

434-274-2015

08.10.2015.

4

107991041

434-257-2015

08.10.2015.

5

107567315

434-258-2015

08.10.2015.

6

108733806

434-254-2015

08.10.2015.

7

107769211

434-215-2015

08.10.2015.

8

107351118

434-299-2015

29.10.2015.

Преузми у PDF формату.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook | YouTube

СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА, ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 2013.