Образовање у Паланци

ОБРАЗОВАЊЕ У ПАЛАНЦИ

Зачеци писмености на нашим просторима у ширем смислу посматрано, могу се пратити још од времена деспота Стефана Лазаревића. Збивања у просвети Паланке имали су значајан одраз на савремена друштвена кретања. Ту чињеницу паланчани нису никад испуштали из вида, па је сасвим разумљиво што је у њихов развој улаган континуирани напор. Прву школу на овим просторима отворио је свештеник Петар Нинковић 1717. године који је уз цркву имао и школу.

Паланка је већ 1842. године имала школску зграду, која се налазила преко пута садашње зграде основне школе "Олга Милошевић", (Вила "Драга"), то је била чатмара и имала је само једну учионицу (8x5 метара) и стан за учитеља, са заједничким ходником. Ова зграда са још неколико закупљених локала као допуна школског простора, служила је све до 1897. године, када је подигнута нова школска зграда (на месу где је сада основна школа "Олга Милошевић"), док је стара школа коришћена за женску радничку школу све до 1905. године.  
Школска зграда подигнута 1897. године непосредно уз Цркву, могла је све до 1919. године "како по обилатости, учила, намештаја, књигама и другим потребама, зоолошким, ботаничким и минеролошким збиркама, тако и по уређености - да послужи као угледна школа". Школске 1855/56 у Паланци је отворена женска основна школа, а 1900. године Виша Грађевинска школа, чиме је паланка постала један од ретких градова у Србији који има високо школство. Занатска школа у Паланци основна је 1914. године и оспособила је бројене генерације за занатску и мaнуфактурну производњу. Школа је радила у згради на месту где је данас ОШ "Олга Милошевић".

У Паланци je прва приватна гимназија основана је 1920. године. 1925. oва школа је подржављена, а 1928. зграда је довршена добровољним прилозима грађана. Године 1929. је изграђена нова гимназијска зграда на месту на коме и данас стоји.

 

Facebook | YouTube

СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА, ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 2013.