Служба буџетске инспекције, ревизије и интерне контроле

Основана је Одлуком Председника Општине Смедеревска Паланка број 400-15/0-01 од 23,02,2006, године

Служба буџетске инспекције, ревизије и интерне контроле надлежна је за спровођење инспекције и ревизије над директним корисницима средстава буџета, јавним предузећима и установама.

Служба врши проверу примене Закона која представља накнадну проверу корисника буџетских средстава, врши контролу примене Закона у области материјално-финансиског пословања наменског и законског коришћења средстава корисника буџетских средстава.

Служба за инспекцију и ревизију има приступ свим подацима, документима, извештајима и информацијама потребним за обављање функција код корисника буџетских средстава.

Служба врши и друге послове утврђене Законом и Одлукама Скупштине општине.

Facebook | YouTube

СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА, ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 2013.