ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ - ИЗДАТА РЕШЕЊА

ROP-SPA-6336-CPI-1-2016 od 18.04.2016

ROP-SPA-7590-CPI-1-2016 od 12.05.2016

ROP-SPA-9065-CPI-2-2017 od 10.05.2017

ROP-SPA-11203-CPI-3-2016od 26.07.2016

ROP-SPA-11203-CPIH-5-2016 od 19.10.2016

ROP-SPA-11555-CPI-1-2016 od 13.06.2016.

ROP-SPA-12494-CPI-1-2016 od 09.06.2016

ROP-SPA-12494-CPI-1-2016 od 09.06.2016

ROP-SPA-15354-CPI-1-2016 od 11.07.2016

ROP-SPA-15392-CPI-1-2016 od 11.07.2016

ROP-SPA-15392-CPI-2-2016 od 11.08.2016

ROP-SPA-24183-CPA-4-2017. od 31.05.2017

ROP-SPA-30322-CPA-1-2016 od 18.11.2016

ROP-SPA-34285-CPI-1-2016 od 23.12.2016

ROP-SPA-2367-CPI-3-2017 od 06.06.2017

ROP-SPA-3422-CPI-1-2017 od 23.02.2017

ROP-SPA-7187-CPI-1-2017 od 31.03.2017

ROP-SPA-7446-CPI-1-2017 od 04.04.2017

ROP-SPA-7526-CPI-2017 od 09.05.2017

ROP-SPA-7590-CPIH-2-2016 od 15.06.2016

ROP-SPA-7656-CPI-1-2017 od 04.04.2017

ROP-SPA-8276-CPI-1-2017 od 10.04.2017

ROP-SPA-9065-CPI-3-2017 od 12.05.2017

ROP-SPA-9157-CPI-1-2016 od 23.05.2016

ROP-SPA-11203-CPIH-5-2016 od 19.10.2016-Соко штарк

ROP-SPA-11884-CPI-1-2017. od 15.05.2017

ROP-SPA-12494-CPIH-2-2016 od 17.06.2016

ROP-SPA-14332-CPI-1-2017 od 02.06.2017

ROP-SPA-14332-CPI-1-2017. od 02.07.2017

ROP-SPA-15062-CPI-1-2016 od 13.07.2016

ROP-SPA-15068-CPI-1-2016 od 14.07.2016

ROP-SPA-15354-CPI-3-2016 od 08.11.2016

ROP-SPA-16953-CPI-4-2017. od 13.03.2017

ROP-SPA-18751-CPI-12017 od 04.07.2017

ROP-SPA-18778-CPI-1-2016 od 17.08.2016

ROP-SPA-19725-CPI-1-2017 од 07.07.2017

ROP-SPA-24183-CPI-1-2016 од 29.09.2016

ROP-SPA-24183-CPIH-5-2015 od 13.06.2017

ROP-SPA-25108-CPI-1-2016 od 17.10.2016

ROP-SPA-25916-CPI-2-2016 od 21.12.2016

ROP-SPA-27559-CPIH-2-2016 od 03.11.2016.g

ROP-SPA-27780-CPIH-2-2016 од 31.10.2016

ROP-SPA-28899-CPI-2-2016.14.12.2016

ROP-SPA-29853-CPI-1-2016 od 15.11.2016

ROP-SPA-31491-CPIH-1-2016 od 01.12

ROP-SPA-34285-CPIH-2-2017 od 31.01.2017