Оглас за рани јавни увид поводом израде измена и допуна плана детаљне регулације "Привредно-радна зона Губераш" Смедеревска Паланка

Почела регистрација стамбених зграда
Општинска управа Општине Смедеревска Паланка почела је са регистрацијом стамбених заједница, сходно Закону о становању и одржавању зграда ("Сл. Гласник РС", број 104/2016, у даљем тексту: Закон).
Све потребне информације о регистрацији могу се добити у Одељењу за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке послове, канцеларија број 213 или на телефон 026/310-122 локал 112.

Пријава, потребна документација

Образац пријаве за регистрацију података

Образац 1

Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице

 

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину Пројекта „фарме за одгој пилића у коке носиље“ носиоца пројекта "MIKROS-UNION" d. o o