Одржана 34. седница Опшштинског већа општине Смедеревска Паланка

07.09.2017. године - У малој сали Скупштине општине Смедеревска Паланка, одржана је тридесет трећа седница Општинског већа општине Смедеревска Паланка. Седницом је председавао председник Општинског већа, Топлица Пинторовић, а на дневном реду било је 12. тачака и то:

                                                                 

 1. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Смедеревска Паланка за период од 01.01. – 30.06.2017. године
 2. Утврђивање предлога Одлуке о измени Одлуке Скупштине општине Смедеревска Паланка број 400-260/2017-02/2 од 07. јуна 2017. године која се односи на конверзију потраживања по основу уступљених прихода општине Смедеревска Паланка
 3. Утврђивање Предлога одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за Смедеревску Паланку
 4. Утврђивање Предлога одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације "Привредно-радна зона Губераш" Смедеревска Паланка
 5. Доношење решења о давању сагласности на ценовник ЈКП "Пијаце, зеленило и чистоћа»" у Смедеревској Паланци за издавање пословног простора, услуга и прикључака за воду и струју за Крстовдански вашар 2017. године
 6. Разматрање захтева Центра за развој спорта и аматеризма у спорту за доделу на коришћење спортских терена
 7. Захтев Паланачке гимназије за доделу личног пратиоца за ученике са посебним потребама
 8. Одлука о Измени 3. члана Уговора о суфинансирању годишњих програма спортских организација са територије општине Смедеревска Паланка за 2017. годину
 9. Разматрање молбе Максимовић Ане за једнократну помоћ за лечење детета
 10. Разматрање молбе Удружења ратних добровољаца од 1912-1918. њихових потомака и поштовалаца, за добијање привремене дозволе за постављање споменика падобранству
 11. Разматрање молбе Предшколске установе «Чика Јова Змај» у Смедеревској Паланци за доделу финансијских средстава за потребе доласка детета у развојну групу
 12. Текућа питања

Најзначанија тачка дневног реда односила се на Извештај о извршењу буџета општине Смедеревска Паланка за период од првих шест месеци текуће године, који је усвојен једногласно. На основу Извештаја начелнице Одељења за финансије Општинске управе општине Смедеревска Паланка, извршење буџета на период од 6 месеци, тачније од 01.01. – 30.06.2017. године, је 93,9%. Приходна страна буџета је на извршењу од 94%, а што је уједно и потврда тога да је буџет планиран у реалним оквирима.

«Упркос великим финансијским проблемима са којима се суочава општина Смедеревска Паланка, извршење буџета је веома добро и успевамо да одржимо ликвидност», истакла је начелница Одељења за финансије приликом образлагања Извештаја о извршењу буџета за период од 01.01. – 30.06.2017. године.

Чланови већа су у наставку заседања усвојили предлог Одлуке о измени Одлуке Скупштине општине Смедеревска Паланка број 400-260/2017-02/2 од 07. јуна 2017. године која се односи на конверзију потраживања по основу уступљених прихода општине Смедеревска Паланка, као и предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за Смедеревску Паланку.

Једногласно је усвојен и предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације «Привредна-радна зона Губераш» Смедеревска Паланка, а дата је и сагласност на Ценовник ЈКП «Пијаце, зеленило и чистоћа» за издавање пословног простора, услуга и приључака за воду и струју за Крстовдански вашар 2017. године који се није мењао у односу на претходну годину.

Затев Центра за развој спорта и аматеризма у спорту за доделу на коришћење спортских терена, тачније Градског стадиона у Смедеревској Паланци као и фудбалског стадиона на Колонији и два терена за мале спортове такође на Колонији, упућен је на неко од наредних заседања уз образложење Општинског правобраниоца да је неопходно да се тачно утврде права и обавезе које би Центар за развој спорта и аматерзма у спорту имао добијањем на коришћење поменутих терена.

На 34. седници Општинског већа дата је сагласност на Одлуку о измени 3. члана Уговора о суфинансирању годишњих програма спортских организација са територије општине Смедеревска Паланка за 2017. годину, и усвојена је молба Удружења ратних добровољаца од 1912-1918. њихових потомака и поштовалаца, за добијање привремене дозволе за постављање привременог објекта. У питању је споменик падобранству, који ће бити постављен на катастарској парцели која се налази на углу улица Краља Петра I и Доситеја Обрадовића, а чију ће тачну локацију утврдити ЈП «Паланка».

Чланови Општинског већа су усвојили захтев Паланачке гимназије за доделу личног пратиоца за ученика са посебним потребама, као и молбу Предшколске установе «Чика Јова Змај» у Смедеревској Паланци за доделу финансијских средстава за потребе доласка детета у развојну групу.

Општинско веће одобрило је једнократну помоћ Максимовић Ани у сврху лечења детета.

Posted in Aktuelno, pocetna.