Организација општинске управе

Одељење за финансије:

 • начелник - Весна Бјелић
 • шеф одсека за буџет – Гордана Славковић
 • шеф одсека за рачуноводство – Милан Дробњаковић

е - маил: budzet@smederevskapalanka.rs


Одељење за општу управу и месне канцеларије:

 • начелник – Милан Павловић
 • шеф одсека за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове – Добрица Стевановић
 • шеф одсека за послове доставе – Миодраг Миловановић
 • заштитника права пацијената – Михајло Гаговић

Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке послове:

 • начелник – Мирослава Возић
 • шеф одсека за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске, урабинистичке послове и за спровоћење обједињене процедуре – Драгиња Борисављевић
 • шеф одсека за инспекцијске послове – Данка Богуновић

е -маил: ip@smederevskapalanka.rs


Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода:

 • начелник - Иван Никодијевић
 • шеф одсека за утврђивање, наплату и конторлу јавних прихода – Александар Вулићевић

е -маил: lpa@smederevskapalanka.rs


Одељење за локални развој:

 • начелник - Гордана Костић

е - маил: ler@smederevskapalanka.rs


Одељење за развој привреде и пољопривреде Општине:

 • начелник - Горан Нешић
 • шеф одсека за развој пољопривреде - Драгослав Танасковић

Одељење за послове одбране и за ванредне ситуације:

 • шеф одељења - Небојша Влајић

е - маил: : odbrnaivs@smederevskapalanka.rs


Служба за скупштинске послове и односе са јавношћу:

 • шеф - Данка Богуновић

Служба за јавне набавке:

 • шеф - Иван Јоцковић

е - маил: nabavka@smederevskapalanka.rs


Служба за буџетске инспекције, ревизије и интерне контроле

 •  административни референт - Тамара Ивановић

Служба за послове народне канцеларије


Кабинет председника Општине:

 • послови медијске презентације Општине - Даша Станошевић
 • послови интернет презентације Општине – Марко Милојевић
 • члан кабинета - Горан Николић

е - маил: kabinet@smederevskapalanka.rs