ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОМ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Решење о попуњавању радних места путем интерног конкурса у Општинској управи Општине Смедеревска Паланка

РЕШЕЊЕ О ПОПУЊАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА ПУТЕМ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА Attachments area

Решење о образовању Комисије за процену пројеката поднетих по конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области Јавног информисањана територији општине Смедеревска Паланка у 2019.години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Решење о попуњавању радних места путем интерног конкурса у Општинској управи Општине Смедеревска Паланка

РЕШЕЊЕ О ПОПУЊАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА ПУТЕМ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА Attachments area

Решење о образовању Комисије за процену пројеката поднетих по конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области Јавног информисањана територији општине Смедеревска Паланка у 2019.години

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области Јавног информисањана територији општине Смедеревска Паланка у 2019.години

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Смедеревска Паланка у 2019.години

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНК

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (Постављење начелника Општинске управе Општине Смедеревска Паланка Постављење заменика начелника Општинске управе Општине Смедеревска Паланка)

КOНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА

Решење о попуњавању радног места путем интерног конкурса у Општинској управи Општине Смедеревска Паланка

Решење о расподели средстава о расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Смедеревска Паланка у 2018. години

Решење о образовању Комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката производње садржаја из области јавног информисања на територији Општине Смедеревска Паланка

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Смедеревска Паланка у 2018.години

Позив за подношење понуда за радове-одржавање и поправку јавне расвете на територији општине Смедеревска Паланка

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за крпљење ударних рупа - улица на територији градског подручја општине Смедеревска Паланка

Позив за подношење понуда за реконструкцију и санацију улице Данетове у Смедеревској Паланци

 

 


Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места на неодређено време

Конкурс


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места шеф Одсека за рачуноводство у Одељењу за финансије на неодређено време

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места шеф Одсека за рачуноводство у Одељењу за финансије на неодређено време


 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна догументација Гас - преговарачки поступак

Позив Гас - преговарачки поступак

Гас обавештење


Позив за подношење понуде за атарске путеве

Конкурсна документација

Одговор на постављено питање у предмету јавне набавке радова на уређењу некатегорисаних путева и отресишта

Измена и допуна конкурсне документaције број 1


ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – „Уређење земљишта комасацијом (II фаза) - инвестициони радови у комасацији (крчење)“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Одговор на постављено питање у предмету јавне набавке радова уређењу земљишта комасацијом (крчење)

Измена и допуна конкурсне документaције


Известај-о-реализацији-програма-односно-пројеката-за-који-је-општина

Пријава-на-конкурс-за-доделу-средстава-удружењима-за-реализовање-програма-од-јавног-интереса

Јавни-конкурс-за-финансирае-програма-од-јавног-значаја-интереса-из-буџета-општине-Смедеревска-Палана-за-2017.-годину-1


Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе

Јавни позив канцеларијски материјал

Конкурсна документација за канцеларијски материјал


Јавни конкурс за постављење начелника Oпштинске управе општине Смедеревска Паланка


Набавка природног гаса за потребе грејања општине Смедеревска Паланка

Позив

Конкурсна документација 2017


Конкурсна средства за хигијену и угоститељске услуге

Позив


Оглас за постављење начелника Општинске управе општине Смедеревска Паланка на мандатни период од 5 година