Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годинуна територији општине Смедеревска Паланка odluka1 odluka2 

Захтев за препарцелацију

Захтев за издавање информације о локацији

Tарифе републичких и општинских административних такси за подношења захтева