Општина Смедеревска Паланка

Вука Караџића 25, 11420 Смедеревска Паланка


Централа

026/310-122; 026/310-473;  026/310-528; 026/310-579;

026/310-587;  026/310-437;  026/310-254; 026/310-159


Председништво

026/316-001; 026/310-254

sp.predsednistvo@gmail.com

kabinet@smederevskapalanka.rs


Скупштина Општине

026/317-087;  026/317-624;

 so@smederevskapalanka.rs

Контактирајте нас