Архив „Верослава Вељашевић“ у Смедеревској Паланци основан је 30.12.1968. године Одлуком Скупштине општине Смедеревска Паланка.Почео је са радом марта 1969. године у просторијама Народног музеја, а наредне године се припаја Центру за културу, у оквиру кога функционише до новембра 1992. године, када постаје самостална институција. Поред паланачке општине, 1996. године, по одлуци Владе републике Србије, Архив проширује своју надлежност на територије општине Велика Плана и Жабари.

Архив поседује 190 идентификованих фондова и осам збирки, што укупно сачињава 1.300 метара дужних архивске грађе.Међу најзначајније фондове спадају: збирка од 262 Црквене матичне књиге, које датирају од 1837. године, затим фондови Општине паланачке, Општине плањанске, Начелство среза великоорашког, као и бројни лични и породични фондови знаменитијих паланчана и паланачких породица. Архив „Верослава Вељашевић“ има своју библиотеку са око 4.000 библиотечких јединица, од чега највећи део чине књиге из националне и локалне историје, стручна литература, енциклопедије, зборници и часописи.Све што поседује и чува Историјски архив доступно је свима који су заинтересовани. Истраживачи могу у архивској читаоници по једноставној процедури добити архивску грађу и вршити истраживања сходно својим интересовањима. Важна делатност Архива је и рад са странкама које у архиву, сходно својим потребама, могу добити копије решења, уговора.

в.д. директора Срђан Челић


Контакт:

arhiv@open.telekom.rs

026/317-235

Омладинска 13