„ ПУЖ“ успешно ради већ 14 година. У спровођењу дневног збрињавања деце, омладине и одраслих особа са сметњама у развоју остварује се:

 • боравак деце, омладине и одраслих особа са сметњама у развоју
 • исхрана корисника
 • социјално-едукативне функције
 • саветодавно-терапијски рад
 • спортско-рекреативни садржаји
 • сарадња са локалном заједницом
 • сарадња са образовно-васпитним установама
 • сарадња са социјалним партнерима и осталим цивилним установама
 • сарадња са донаторима
 • пружање услуга опште медицинске праксе
 • обављање осталих послова у складу са Законом, а према потребама корисника.

     Дневни боравак „ПУЖ“ поред просторија за индивидуални и групни рад са корисницима, поседује и салу за физиотерапију и СЕНЗОРНУ СОБУ.

     Сваки корисник има свој План услуга који у себи садржи оне области које су од највеће користи за њега уз сагласност родитеља и поштовање њихових реалних захтева.


Стручни тим Дневног боравка „ПУЖ“ чине:

 1. Сања Ђорђевић, дипл.дефектолог – руководилац
 2. Биљана Аврамовић, дипл.дефектолог
 3. Јелена Ћирић, физиотерапеутски техничар
 4. Анђела Радојевић, медицинска сестра

Контакт:

026/ 230-336

dnevniboravakpuz@gmail.com

 FACEBOOK