Право на коришћење Е-управе општине Смедеревска Паланка имају сви становници општине као и сви они грађани чији се изводи налазе у матичним књигама у Општинској управи општине Смедеревска Паланка.

Е-управа вам даје могућности подношења захтева за изводе из матичних књига рођених, венчаних, умрлих, изводе из књиге држављана и стање на финансијској картици у Јавним предузећима.