Заменик председника скупштине   - Родољуб Станимировић, економиста

317-087; локал 132