Општа болница "Стефан Високи"

в.д. директора: др Никола Ристић, педијатар

контакт: 026 330 300, Вука Караџића 147, маил: stefanvisokisp@gmail.com

Телефонски именик важних бројева у болници

http://www.bolnica-palanka.co.rs/


Дом Здравља Смедеревска Паланка

в.д. директора: Ивана Ђурђевић Старовић

контакт: 026/ 310 - 864, 026/ 317 - 209, Кнеза Милоша 4

Директор                                           310-864

Дечји диспанзер                              310-344

Школски диспанзер               319-859

Медицина рада                                317-642

Општа медицинска пракса            317-209

Амбуланта Колонија                        317-459

Хитна медицинска помоћ              319-094

Диспанзер за жене                          310-115

Стоматолошка служба                    318-036

Зубно                                                    318-036

Дерматолог                                        310-864

Епидемиолошка служба и социјална медицина         321-933

Биохемијска лабораторија             310-865

Кућно лечење                                    4100-245

ОРЛ амбуланта                                  317-642

Патронажа                                          311-153

А.Т.Д.                                                    312-615

opsdomzdra@verat.net