Лице задужено за пружање информација од јавног значаја: Драгослав Живанчевић

Контакт телефон: 026 317 087, локал 125

е-маил: nacelnikou@smederevskapalanka.rs

Адреса: Општина Смедеревска Паланка, Вука Караџића 25

захтев за приступ информацији од јавног значаја

захтев за информације од јавног значаја