Име и презиме лица за заштиту података: Добрица Стевановић

Адреса лица за заштиту података: Општина Смедеревска Паланка, улица Вука Караџића 25

Имејл лица за заштиту података: licezazastitupodataka@smederevskapalanka.rs

Број телефона лица за заштиту података: 060/214-60-43