Име и презиме лица за заштиту података: Снежана Спасић

Адреса лица за заштиту података: Општина Смедеревска Паланка, улица Вука Караџића 25

Имејл лица за заштиту података: lzpl@smederevskapalanka.rs

Број телефона лица за заштиту података: Телефон: 026/310-122 (lokal 106) i mob 065/315-07-05

 

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ