Сам улазак у зграду музеја омогућава нашим посетиоцима да истовремено кушају својства и приватне и јавне репрезентативности прве половине 19. века. Осим у облику и изгледу за дом породице Шишковић ова зграда је подизана на месту које представља тежиште, својеврсну осу која уређује град. Управо из разлога репрезентативности: величине, лепоте и положаја на овом месту ће се до 1955. године налазити Среско начелство а до 1966. године Општина. Заједно са комплексом зграда негдашње жандармерије и суда овај простор је чинио административно средиште вароши и, касније, града. Идеје на којима је Народни музеј у Смедеревској Паланци грађен јасно показују које су вредности на којима се заснива нова репрезентативност града. Посетиоци којима су садржаји нашег музеја непознати свакако ће се изненадити богатством и значајем збирки које излазе из оквира локалног и пледирају да успоставе однос према читавом тадашњем културном простору Југославије. Темељи су у историјско-уметничкој збирци српског сликарства 19. века као садржаја референтног историји зграде и југословенског и српског сликарства прве половине 20. века. Имена сликара заступљених у збиркама окосницама овог одељења нашег музеја са којима се посетилац може сусрести можда најбоље говоре о посебности доживљаја који их овде очекује. Урош Предић, Паја Јовановић, Сава Шумановић, Љуба Ивановић, Бета Вукановић, Лубарда, Коњовић, Бијелић и други значајни сликари тих доба појединачно, али посебно у оквирима целина у којима се излажу сведоче о посебности доживљаја који свакога изнова враћају на ово место. Ова велика имена као својеврстан магнет деловала су да се у нашем музеју створи збирка легата која сведочи о српском сликарству позног двадесетог века.

Континуирани рад на истраживању током 20 година уз сарадњу најзначајнијих домаћих и страних имена и институција у области археологије довео је до стварања фонда од око 7 000 предмета међу којима су најзначајније збирке предмета из неолита и нумизматичка античка збирка. На овим истраживачким делатностима интензивно и током више година сарађивало се са најзначајнијим југословенским и међународним институтима и музејима. Интернационална вредност је потврђена и избором неколико предмета наше неолитске збирке за садржај изложбе која је представљала неолит на Балкану на америчком и европском континенту. Вредност рада у овој научној области Народни музеј у Смедеревској Паланци потврдио је као организатор Научног скупа „Винча и њен свет“ који је окупио тада најзначајније археологе Југославије.Своју вредност историјско-уметничка и археолошка збирка потврдиле су кроз бројне поставке у најзначајнијим домаћим музејима и неким од светских музеја. Етнографску збирку НМСП чини око 1000 предмета сеоске и градске материјалне културе у XИX и XX веку. Локални културни контекст кога ово одељење баштини (досељавање, акултурација, духовна култура и предмети свакодневице) и његова промена дефинишу естетске и етичке координате Доње Јасенице. Просветно-педагошко одељење бави се развијањем комуникације коју музеј остварује са публиком и јавношћу. Основна активност је приближавање музејских програма најширој публици свих узраста, нивоа образовања и интересовања. Осим тога више година се систематски ради на укључивању младих на стварању музејских програма кроз пројекте: „Фотографија музејске стварности“, „Ратне новине“, „Мој музеј“, „Наслеђе кроз мој објектив“ и „Град и околина (у) очима младих“. У оквиру овог одељења систематски се ради на развоју теоријских основа музеологије.

 

директор Стеван Мартиновић


Контакт:

spmuseum@open.telekom.rs

http://nmsp.rs/ ( Сајт музеја)

026/ 311 - 037 ; 026/314 - 399

Трг Хероја 5

 FACEBOOK