Одборници од 2018. - 2022- године

Право и дужност одборника је да учествује у раду Скупштине и радних тела чији је члан. Одборници су дужни да најкасније 48 часова пре почетка заказане седнице обавесте секретара Скупштине о евентуалној спречености учешћа на седници.

Право одборника на накнаду трошкова за долазак и одлазак на седницу Скупштине и њених радних тела и на накнаду других трошкова везаних за вршење одборничке функције уређује се посебном одлуком Скупштине.

Одборник има право да буде обавештаван о свим питањима чије му је познавање потребно ради вршења функције одборника.

Ради потпунијег обавештавања, одборницима се редовно достављају службене публикације и информативни и документациони материјал о питањима која су на дневном реду седнице Скупштине и о другим питањима из делокруга Скупштине.

Одборник има право да тражи обавештења и објашњења од председника Скупштине, председника сталних радних тела Скупштине, секретара Скупштине, градоначелника, Градског већа, начелника Градске управе о питањима која се односе на послове из оквира њихових права и дужности, односно послова из надлежности органа на чијем се челу налази, а која су му потребна за вршење функција одборника.

 

 1. Петар Милић
 2. Др Миодраг Петровић
 3. Др Драгана Батинић
 4. Мирослав Михајловић
 5. Милан Живанић
 6. Богданка Момчиловић
 7. Александар Перишић
 8. Здравко Милосављевић
 9. Јасминка Милојковић
 10.  
 11. Стојан Крстић
 12. Маринела Мрашић
 13. Слободан Мирковић
 14. Ненад Нешић
 15. Јелена Батинић
 16. Маја Чолић
 17. Владан Вуковић
 18. Ранка Цветковић
 19. Зоран Кузмановић
 20. Иван Јеремић
 21. Радмила Радисављевић
 22. Божо Ераковић
 23. Владан Мишулић
 24. Милица Деспотовић
 25. Родољуб Станимировић
 26. Срећко Вујовић
 27. Милица Цветковић
 28. Бобан Тодоровић
 29. Марко Вемић
 30. Биљана Васиљевић
 31. Драгиша Ранчић
 32. Небојша Павловић
 33. Сандра Радојковић
 34. Бојан Никосавић
 35. Бранко Ступић
 36. Марија Петровић
 37. Светомир Стевановић
 38. Др Никола Грујић
 39. Снежана Павићевић
 40. Радослав Милојичић- Кена
 41. Јована Радовановић
 42. Предраг Спасојевић
 43. Др Периша Јовановић
 44. Славољуб Ђурић
 45. Марија Зековић
 46. Петар Јелић
 47. Ненад Милојичић
 48. Драган Минић
 49. Светлана Козић