Право и дужност одборника је да учествује у раду Скупштине и радних тела чији је члан. Одборници су дужни да најкасније 48 часова пре почетка заказане седнице обавесте секретара Скупштине о евентуалној спречености учешћа на седници.

Право одборника на накнаду трошкова за долазак и одлазак на седницу Скупштине и њених радних тела и на накнаду других трошкова везаних за вршење одборничке функције уређује се посебном одлуком Скупштине.

Одборник има право да буде обавештаван о свим питањима чије му је познавање потребно ради вршења функције одборника.

Ради потпунијег обавештавања, одборницима се редовно достављају службене публикације и информативни и документациони материјал о питањима која су на дневном реду седнице Скупштине и о другим питањима из делокруга Скупштине.

Одборник има право да тражи обавештења и објашњења од председника Скупштине, председника сталних радних тела Скупштине, секретара Скупштине, градоначелника, Градског већа, начелника Градске управе о питањима која се односе на послове из оквира њихових права и дужности, односно послова из надлежности органа на чијем се челу налази, а која су му потребна за вршење функција одборника.

OДБОРНИЦИ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

 1. НИКОЛА ВУЧЕН
 2. МИЛАН МАТЕЈИЋ
 3. ЂУРЂИНА МЛАДЕНОВИЋ
 4. ДРАГАНА РИСТИЋ
 5. БОЈАНА СИМИЋ
 6. НИКОЛА ГРУЈИЋ
 7. ПЕТАР МИЛИЋ
 8. ДАНИЈЕЛА ВУЧУРОВИЋ
 9. РАДМИЛА РАДИСАВЉЕВИЋ
 10. МАРИНЕЛА МРАШИЋ
 11. АЛЕКСА ВУКОВИЋ
 12. ИВАН ГАЈИЋ
 13. МИОЉУБ РАДОВАНОВИЋ
 14. НЕВЕНА МИЉКОВИЋ
 15. ИРЕНА РАНЧИЋ
 16. СРЕЋКО ВУЈОВИЋ
 17. МАРКО ВЕМИЋ
 18. БОБАН ТОДОРОВИЋ
 19. АНЂЕЛА НЕВЕНКИЋ
 20. МАЈА ЧОЛИЋ
 21. НЕБОЈША ПАВЛОВИЋ
 22. ПАВЛЕ ЈОЗИЋ
 23. ЗОРАН КУЗМАНОВИЋ
 24. ОЗРЕНКА ТОРБИЦА
 25. ВАЊА БАТИНИЋ
 26. БРАНКО СТУПИЋ
 27. БОЈАН НИКОСАВИЋ
 28. ВЛАДАН МИШУЛИЋ
 29. СИМКА ЂОРЂЕВИЋ
 30. ГОРДАНА СТАНКОВИЋ
 31. СТЕФАН МИЈАИЛОВИЋ
 32. МИЛАН ЖИВАНИЋ
 33. БЕРИСЛАВ МАРКОВИЋ
 34. МЕРИМА ЖИВКОВИЋ
 35. МАРИЈА ЗЕКОВИЋ
 36. РАДИША СТАНОЈЛОВИЋ
 37. ДЕЈАН ЈОВИЧИЋ
 38. САША СТАНКОВИЋ
 39. НЕНАД МИЛОЈИЧИЋ
 40. БИЉАНА ПУРЕШЕВИЋ
 41. НИКОЛА МИНИЋ
 42. ЈЕЛЕНА КУЗМАНОВИЋ
 43. ВИКТОРИЈА СТАНИМИРОВИЋ
 44. АЛЕКСАНДАР СИМИЋ
 45. ДЕЈАН СТОЈАНОВИЋ
 46. ДОБРИЦА ТАНАСКОВИЋ
 47. ДУШИЦА САВИЋ
 48. СЛОБОДАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
 49. ДЕЈАН МИЛИВОЈЕВИЋ