Одељење за локални економски развој, привреду и пољопривреду

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

начелник: Вељко Михајловић

телефон: +381 (0) 26 415 00 65, 415 00 60

e-mail: ler@smederevskapalanka.rs
              privreda@smederevskapalanka.rs
              poljoprivreda@smederevskapalanka.rs

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства и надзире рад запослених у Одељењу; праћење реализације пројеката, процена изводљивости пројеката. Доступност база података које се односе на принципе пословања и општинске  и стратешке планове; организовање израде стратегије развоја за поједине области и план развоја Општине; координирање послова припреме и израде пројектне документације од значаја за развој Општине; промовисање економских, социјалних и развојних потенцијала Општине; организовање маркетиншких активности које се директно односе  на економске потенцијале; успостављање контакта између јавних служби и субјеката у Општини и заинтересованих инвеститора; координира све активности Општине у области привлачења инвестиција, подршке и развоја постојеће пословне заједнице; праћење и анализа послова везаних за привреду и пољопривреду; вршење билансирања буџетских средстава од значаја за развој привреде; припремање извештаја и других материјала за потребе информисања надлежних органа и јавности о стању и проблемима у одређеној области из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.