Одељење за локални развој

Програм “Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO” финансира Влада Швајцарске са 5.8 милиона евра, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге у 99 градова и општина у Србији, међу којима је и наш град. Програм се реализује у партнерству са Сталном конференцији градова и општина који је отпочео 1. јануара 2018. и трајаће до 31. децембра 2021.године.

Програм пружа техничку подршку  и бесповратна средства јединицама локалне самоуправе у циљу унапређења управљања кроз јачање локалних капацитета за примену принципа доброг управљања у свакодневном раду и побољшања живота рањивих група кроз развој и спровођење локалних политика и мера социјалне укључености.

У том смислу,  припремљена је Анкета за утврђивање области јавног интереса,  са циљем испитивања мишљења наших суграђана, представника привредних субјеката и организација цивилних друштава о томе које су области приоритетне и од јавног интереса за  финансирање из буџета наше општине.

Уколико сте заинтересовани да поделите ваше мишљење са нама, молимо вас да попуњен анкетни листић пошаљете на маил адресу ler@smederevskapalanka.rs  до 31.децембра 2018.године.

Анкетни листић