ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

начелник: Милан Павловић

телефон: +381 (0) 26 313-087 локал 113

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; Обезбеђује надзор над радом месних канцеларија из делокруга рада Одељења, пружање потребне стручне помоћи; води управне поступке и доноси решења из области личних статуса грађана, спроводи поступке по жалбама. Издаје уверења и потврде о чињеницама о којима се не води евиденција. Обавља и друге послове по налогу начелника ОУ.

Месне канцеларије се образују за следећа подручја:

 1. Месна канцеларија Азања за насељено место Азања,
 2. Месна канцеларија Баничина за насељено место Баничина,
 3. Месна канцеларија Бачинац за насељено место Бачинац,
 4. Месна канцеларија Башин за насељено место Башин,
 5. Месна канцеларија Влашки До за насељено место Влашки До,
 6. Месна канцеларија Водице за насељено место Водице,
 7. Месна канцеларија Глибовац за насељено место Глибовац,
 8. Месна канцеларија Голобок за насељено место Голобок,
 9. Месна канцеларија Грчац за насељено место Грчац,
 10. Месна канцеларија Кусадак за насељено место Кусадак,
 11. Месна канцеларија Мала Плана за насељено место Мала Плана,
 12. Месна канцеларија Мраморац за насељено место Мраморац,
 13. Месна канцеларија Придворице за насељено место Придворице,
 14. Месна канцеларија Ратари за насељено место Ратари,
 15. Месна канцеларија Селевац за насељено место Селевац,
 16. Месна канцеларија Стојачак за насељено место Стојачак,
 17. Месна канцеларија Церовац за насељено место Церовац.

 

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.