Општинска туристичка организација Смедеревска Паланка је основана 2003. године као јавна служба са статусом правног лица у циљу развоја и унапређења туристичких вредности општине. Основне делатности Општинске туристичке организације Смедеревска Паланка су: уређење и допринос успешнијем пословању у области економије и посредовање у издавању соба, кућа и станова за одмор. Поред наведених основних делатности обавља и друге послове у складу са Статутом и Законом о туризму Републике Србије. У циљу унапређења и промоције туризма подстиче програм изградње туристичке инфрасруктуре и уређење простора, израђује план промотивних активности, обезбеђује информативно-пропагандни материјал којим се представљају туристичке вредности општине, а такође подстиче унапређење општих услова за прихват и боравак туриста.

 

в.д. директора Марија Еремија


Контакт:

otopalanka@gmail.com

026/ 230-130

I Српског Уустанка 2/6