ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОШ "Херој Радмила Шишковић"

директор : Мирослав Михајловић

Контакт:

сајт школе: http://www.oshrs.edu.rs/

телефон: 026 /322 - 060


 ОШ "Херој Иван Мукер"

директор : Драгана Ристић

Контакт:

телефон: 026/317 - 196

026/382 - 002 (Баничина)

026/376 - 563 (Стојачак)

026/375 - 071  (Мала Плана)


 ОШ "Олга Милошевић"

директор : Дарко Димитријевић

Контакт:

телефон: 026/317 - 735

026/376 - 870 (Водице)

026/361 - 011 (Придворице)


ОШ "Вук Караџић"

директор : Верица Станисављевић

Контакт:

телефон: 026/ 321 - 423

026/370 - 320 (Грчац)


ОШ "Радомир Лазић", Азања

директор : Слађана Јелић

Контакт :

телефон: 026/301 - 308

026/301 - 482 (Стублина)

026/301 - 068 (Влашки До)


 OШ "Брана Јевтић", Кусадак

директор : Ружица Радовић

Контакт :

телефон: 026/351 - 005

026/351-284


ОШ "Станоје Главаш", Глибовац

директор : Милош Поповић

Контакт :

телефон: 026/391 - 129


ОШ "Ђорђе Јовановић", Селевац

директор : Данијела Јаковљевић Живојиновић

Контакт :

телефон: 026/371 - 090

026/371 - 306 (Бачинац)


ОШ "Лазар Станојевић", Ратари

директор : Јован Ђорђевић

Контакт :

телефон: 026/392 - 100


 ОШ "Милија Ракић", Церовац

директор : Милош Маринковић

Контакт :

телефон: 026/383-053


ОШ "Никола Тесла", Голобок

директор : Јелена Јелић

Контакт:

телефон: 026/381 - 007


Музичка школа за
основно образовање „Божидар Трудић

директор: Јасмина Милекић