Председник скупштине  - Петар Милић, дипломирани инжињер електротехнике

317-087; локал 132