Секретар Скупштине општине  – Данка Богуновић, дипломирани правник

310-122; локал 107