шеф службе: Ивана Танасковић

 

телефон: +381 (0) 26 310 122

 

Служба за Скупштинске послове врши послове који се односе на: стручне и аналитичке послове везане за функционисање органа општине, припрему и стручну обраду аката Скупштине општине, Председника Општине, заменика Председника општине, Секретара Скупштине општине и одборника, Општинског већа, припреме састанака председника Скупштине општине, заменика Председника Скупштине општине, Председника Општине, Општинског већа, Секретара Скупштине општине, протокол, информисање, међуопштинску сарадњу,  послове посланичких канцеларија, пружање помоћи одборницима у изради предлога амандмана и иницијатива  са седнице Скупштине општине, по налогу председника Скупштине општине, заменика председника Скупштине општине, Председника Општине, заменика Председника Општине,  Општинског већа, секретара  Скупштине општине, радних тела и посланика.

 

Служба обавља и друге послове из своје надлежности