САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА, ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ

1. РАДОСЛАВ СИМИЋ
2. МИЛИЦА РАДИШЕВИЋ
3. ИГОР СИМИЋ
4. СРЂАН ДОНЧИЋ
5. ЈЕЛЕНА ГОЛЕ

СЕКРЕТАР
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Данка Богуновић

КОМИСИЈА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА, РАДНЕ ОДНОСЕ И ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА

1. ИВАН ЈЕРЕМИЋ
2. МАРИНЕЛА МРАШИЋ
3. БРАНКО СТУПИЋ
4. МИЛИЦА ДЕСПОТОВИЋ
5. МИРОСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ

СЕКРЕТАР
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Данка Богуновић

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ФИНАНСИЈЕ

1. ПЕТАР МИЛИЋ, ПРЕДСЕДНИК
2. ЈАСМИНКА МИЛОЈКОВИЋ, ЧЛАН
3. МИЛЕНА ГЛИШИЋ, ЧЛАН
4. НАТАША ТРИФУНОВИЋ, ЧЛАН
5. ДАНИЈЕЛА ГЛИШИЋ, ЧЛАН

СЕКРЕТАР
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Данка Богуновић