Савет за правна питања

Алекса Вуковић, председник

Игор Симић, члан

Виктор Стојићевић, члан

Данијела Вучуровић, члан

Небојша Павловић, члан

Савет за финансије

Петар Милић, председник

Марко Вемић, члан

Милан Живанић, члан

Вања Батинић, члан

Миленко Лазић, члан

Комисија за административна питања

Данијела Вучуровић, председник

Бојана Симић, члан

Невена Миљковић, члан

Симка Ђорђевић, члан

Озренка Торбица, члан

Мандатно имунитетска комисија

Ирена Ранчић, председник

Гордана Станковић, члан

Маринела Мрашић, члан