Центар за социјални рад у Смедеревској Паланци је установа од поверења која пружа помоћ и подршку (правну, социјалну, материјалну, психолошко-саветодавну и медијацијску) породицама и појединцима у превазилажењу и решавању проблема.

Свако од нас, у неком периоду живота, може имати потребу за услугама центра за социјални рад. Наши стручни радници – социјални радници, психолози, педагози, правници– имају законску обавезу да изађу у сусрет грађанима којима је потребна помоћ и подршка: деци и омладини, особама са посебним потребама, особама са психолошким проблемима, особама са проблемима у породичним односима и насиљем у породици, особама које имају проблеме због сиромаштва и старим особама којима је неопходна помоћ.

У решавању најразличитијих животних проблема, наши стручни радници полазе од неопходности поштовања основних људских права, као и специфичних потреба које има свака породица и појединац. У свом раду, ЦСР сарађује са другим државним институцијама (судовима, МУП-ом, школама, здравственим установама...), као и невладиним и хуманитарним организацијама.


Контакт:

spalanka.csr@minrzs.gov.rs

026/311-365; 026/312-365

Иве Бајазита 14 А