Јавни позиви

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА-МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ПОВРАТНИКА ПО СПОРАЗУМУ О РЕАДМИСИЈИ, КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ/МАЛЕ РАДОВЕ ИЛИ КУПОВИНУ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА/БЕЛЕ ТЕХНИКЕ

JAVNI POZIV REA - Seoska domacinstva

Prateću dokumentaciju koju je potrebno da podnosioci prijava dostave uz prijave na javni poziv, dostavljamo Vam na sledećem linku:

 

https://we.tl/t-EQONdqOSBB

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКУ И АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ/МАЛЕ РАДОВЕ ИЛИ КУПОВИНУ ОСНОВНОГ НАМЕШТАЈА/БЕЛЕ ТЕХНИКЕ

JAVNI POZIV IRL - Seoska domacinstva

Prateću dokumentaciju koju je potrebno da podnosioci prijava dostave uz prijave na javni poziv, dostavljamo Vam na sledećem linku:

 

https://we.tl/t-EQONdqOSBB

У складу са чланом 61. Закона о пољопривреном земљишту (''Сл.гласник РС'', бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015, 80/2017, 95/2018 др.Закон) и члана 18. Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (''Сл.гласник РС'', број 16/2017, 111/2017,) Председник општине Смедеревска Паланка објављује: - ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ - ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије, има расписан Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме. Укупна расположива средства за реализацију Програма износе милијарду динара. Општи циљ Програма јесте јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције и опрему. Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке нове и производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и извођење грађевинских радова. Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају: 1. Правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва или задруге, која су разврстана на микро или мала правна лица у складу за Законом о рачуноводству према финансијским извештајима за 2017. годину, као и 2. Предузетници регистровани у АПР 3. Услов да задруга користи средства Програма јесте да је задруга ускладила своја акта, органе и пословање са Законом о задругама и да се подвргла задружној ревизији у последње две године. Све додатне информације као и комплетну документацију можете добити у Општинској управи ,Одељење за развој привреде и пољопривреде ,други спрат канцеларија 311 или на телефон 026/310-724

Оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Смедеревска Паланка. Јавно надметање одржаће се дана 21.03.2019. године са почетком у 12 часова. Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА НАБАВКУ И ДОДЕЛУ ЕКОНОМСКИХ ГРАНТОВА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА НАБАВКУ И ДОДЕЛУ ЕКОНОМСКИХ ГРАНТОВА ПОВРАТНИЦИМА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОДЕЛУ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НЕМАЊЕНИХ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОВРАТНИКА ПО СПОРАЗУМУ О РЕАДМИСИЈИ КРОЗ ДОДЕЛУ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА