Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију воде.

в.д. директора Срђан Борић


Контакт:

vodovodn@verat.net

026/313-160

Карађорђева 61