Стечајни управник: Никола Миленковић
Поступак стечаја покренут 19.09.2019. године; посл.бр. Ст. 19/2019