Јавно-комунално предузеће за водовод „Морава“ је организовано Одлуком оснивача Скупштине општине Велика Плана и Смедеревска Паланка.

в.д. директора Живомир Новаковић


Контакт:

jp.morava@gmail.com

026/514-319;  026/521-318

Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана