Јавно предузеће за планиранје и уређење простора "Паланка развој"

Обавља делатности у области планирања и уређења простора, стручне послове урбанистичког планирања, пројектовања и уређења простора и насења.
Врши све техничке, правне, финансиске, административне и друге стручне послове ради реализације Програма уређење грађевинског земљишта и остале послове за потребе оснивача, Скупштине општине Смедеревска Паланка.

в.д. директора Соња Андрејевић


Контакт:

prazvoj@gmail.com

026/312-001, 026/314-002

Првог Српског Устанка 30/28