Поступак ликвидације предузећа покренут је   25.11.2019. године.


Контакт :

jppalanka@gmail.com

026/314-002

Првог Српског Устанка 28/30