У оквиру Посебног програма стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Смедеревска Паланка одржан је дводневни семинар. Сви службеници успешно су завршили обуку која је имала за циљ јачање компетенције дигиталне посмености. Обуку је спровео акредитовани предавач Националне академије Зоран Дубовац.

 


Општинска управа општине Смедеревска Паланка наставља стручно усавршавање својих запослених. Данас су службеници Општинске управе похађали обуку на тему Развој личне ефикасности запослених - иновативне технике и алати за препознавање и унапређење личних потенцијала, а на основу Посебног програма стручног усавршавања запослених за 2022.годину. Обуку је одржала Тамара Јевтовић акредитовани предавач.

 

Данас је одржана трећа обука запослених у општинској управи општине Смедеревска Паланка. Овога пута тема је била Успостављање електронских услуга, електронске архиве и спровођење нових електронских процедура у локалној самоуправи. Циљ обуке је пружање брже и квалитетније услуге грађанима.
Обуку је држао Саша Ковачевић, акредитовани предавач Националне академије, руководилац Групе за обезбеђивање квалитета Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.

НАСТАВЉА СЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Обука стручног усавршавања запослених у општинској управи у Смедеревској Паланци настављена је данас. Наставак едукације запослених била је на тему “Организација рада на даљину у ванредним ситуацијама и управљање ефективним тимовима и тимски рад”.

Обуку је реализовао акредитовани предавач Националне академије,  др Жељко Бркић запослен у Министраству унутрашњих послова. 

Стручно усавершавање запослених у јединицама локалне самоуправе спроводи се по посебном програму за 2021. годину. Смедеревска Паланка је једна од првих општина у Србији у којој се спроводи едукација запослених.У Смедеревској Паланци одржана је прва обука стручног усавршавања запослених у општинској управи под називом „Писана и електронска комуникација у администрацији“. Једнодневну стручну едукацију данас је пратило 35 службеника општинске управе, а обуку је реализовала Тијана Глушица, акредитовани предавач националне академије запослена у Министраству културе. Након обуке спроведен је тест знања, а полазници који су успешно положили тест добиће сертификат.
Стручно усавершавање запослених у јединицама локалне самоуправе спроводи се по посебном програму за 2021. годину. Начелница Општинске управе, Гордана Костић са својим тимом, претходно је донела посебан програм на који је дато позитивно мишљење од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу и Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе. Смедеревска Паланка је једна од првих општина у Србији у којој се спроводи едукација запослених.