У малој сали општине Смедеревска Паланка, одржана је завршна конференција пројекта „Едукација најмлађих генерација – ЕГАЛ против дискриминације“.Организацијом завршне конференције представљени су резултати пројекта који је допринео лакшем социјалном укључивању Рома и Ромкиња, указано је на проблеме са којима се суочава ромска заједница, као и на изазове са којима су се суочили активисти током реализације пројектних активности. Чланови тима су Милан Тркља менаџер пројекта, Здравка Симић кординаторка пројекта, Иван Јоцковић јавне набавке, Борис Милићевић ментор за подршку учењу и Милица Деспотовић асистенткиња на пројекту.

Пројекат „Образовање најмлађих генерација као покретачка основа – ЕГАЛ против дискриминације“ реализује општина Смедеревска Паланка у сарадњи са организацијом ЦРРЗ Амаро дром. Овај пројекат је део ширег програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који реализује Стална конференција градова и општина, а финансира Европска унија.
Основни циљ је побољшање постигнућа ромске деце кроз омогућавање бољих услова у развоју учења, образовања и социјалне укључености у раном развоју за најмлађе генерације од 3 до 5,5 и од 5,5, до 7. година, повећано укључивање ромске деце у вртићима и основним школама, као и увећани капацитети локалних институција и развијање међусекторске сарадње и акције уско везане на решавању ромских питања.
Пројектом су предвиђене радионице за родитеље и за децу, повезивање са институцијама образовања, промоција културе и традиције ромске заједнице поводом значајних ромских празника. Предвиђене активности ће бити реализоване у циљу оснаживања ромских родитеља и деце, подстицања позитивне атмосфере у породици и у самој заједници у намери да се смањи дискриминација и побољша инклузија Рома у образовању и друштву.

Пројекат „Едукација најмлађих генерација као антидискриминациона полуга – ЕГАЛ“, финансира Европска унија у склопу грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који спроводи Стална конференција градова и општина.


Име пројекта: Едукација најмлађих генерација као антидискриминациона полуга - ЕГАЛ

 Ко реализује : Република Србија, општина Смедеревска Паланка у партнерству са ЦРРЗ Амаро дром.

Ко финансира: Европска унија  у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина

Трајање пројекта: 12 месеци

Циљ пројекта: Релевантни специфични циљ позива релевантне за ову акцију је: Подршка активностима које имају за циљ борбу против дискриминације и промовисање једнакости ромског становништва; се испуњава директно. Активности су у складу са секторима и темама позива и директно се баве социјалним укључивањем младих Рома и борбом против дискриминације и промоцијом људских права. Дефинисани специфични циљеви заснивају се на претходној анализи и локалним потребама циљне популације. Акција разматра посебну релевантност, укључивање група у неповољном положају, које ће такође бити циљано.

Реализовано :радионице за децу и родитеље. Учесници су били деца узраста од 3 до 5,5, и од 5,5 до 7 година. 10 детета већинске заједнице и 20детета из мањинске ромске заједнице. Деца су имала спортске активности, едукативно културног садржаја као и заједничке радионице са својим родитељима. Том приликом подељен је школски прибор за децу узраста од 3 до 5,5 година 50 комплета прибора са ранчевима, и 60 комплета за децу узраста од 5,5 до 7 година. Деца  која су била део програма су опремљена за полазак у Припремни предшколски програм и полазак у вртић Општина Смедеревска Паланка брине и о свјим најмалђим суграђанима и обезбедила је бесплатан боравак за свако треће и наредно дете и прописано правилником Министарства рада и социјалне политике свако дете кооје је корисник МОП/а има права на бесплатан целодневни боравак.  Оснажено 30  родитеља који могу да подстакну позитивну атмосферу породице и  саме заједнице да се  смањи дискриминација и побољша инклузија Рома. Одржани су састанци са Саветом ромске националне мањине са циљем увођења ромског језика у образовне установе са елементима националне културе, информсање о Афирмативним мерама за упис деце у ПУ, ОШ,СШ,ВШ. Савет ромске националне мањине жели да допринос општини и заједници иницијативом заједнице да отворањем ЕКЦ  едукативно културног центра што би проширило услуге и омогућило дугорочан циљ за пружање подршке деци и родитељима без обзира на националну припадност, јер заједно можемо више. Дидактику за вртиће општина ће обезбедити у вредности од 2.400 евра кроз буџет пројекта који је донирала Европска Унија у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина. Реализовано до сада 2 округла стола, радионице за децу и родитеље, менторска подршка деци у учењу, уписна кампања за децу у ПУ, опремање вртића дидактиком, опремање организације са 5 стола и 30 столица за рад на радионицама, остварена набавка 4 лаптопа и пројектора, опремање деце за полазак у вртић, израда спота са циљем  повећаног укључивање деце у образовни систем,израда инфо водича који ће пружити родитељима све информације за упис деце у образовни систем,израде базе података за ромску заједницу која ће олакшати приступ рада у заједници , развијање међусекторске сарадње. Сав допринос и учешће у овом пројекту ЕГАЛ општина је била пример добре праксе који само може допринети даљем раду како заједнице и грађана тако и институција и саме општине. Дугорочни циљ за наредни период општина има иницијативу да повећа писменост деце -дигиталне технологије, лиценцирање личних пратилаца, наставак подршке увоћењем нових педагошких асистената уз подршку Савета ромске националне мањине и Министарства провете науке и технолошког развоја јер је  препозната потреба за ангажовањем нових педагошких асистената како у предшколској установи тако и у основним школама  као и увођење менторства у средњим и основним школама. 

    


 

ИЗЛОЖБА СЛИКА ИЗ ЖИВОТА РОМА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЕГАЛ

У оквиру пројекта ЕГАЛ, који реализује општина Смедеревска Паланка у сарадњи са Центром за развој ромске заједнице „Амаро дром“ из Смедеревске Паланке, у холу општине одржана je изложба слика познатих Рома и  прича из ромских живота.
У наставку активности планирана је и радионица са децом у ПУ „Чика Јова Змај“,  како би се деца упознала са ромском културом и на тај начин смањила дискриминација међу вршњацима.
 
 
 

У оквиру пројекта који реализује Општина Смедеревска Паланка у сарадњи са партнерима ,,Едукација најмлађих генерација као анти дискриминациона полуга - ЕГАЛ дискриминације" који финансира Европска унија у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, биће организована едукације за представнике институција са темом  „Анти дискриминације“.

Обука ће бити организована од 09.10.2020. до 11.10.2020.године од 12 до 16 часова. Прва  два дана  обуке ће се одржати  у сали Предшколске установа „Чика Јова Змај“ од 12 до 16 часова, док ће трећи дан бити реализован онлајн.

Важно да је представници сваке установе учествују у обуци, најмање петнаест учесника локалних институција. Молимо вас да ваше учешће потврдите на маил:  inkluzijaromaegal@gmail.com, или путем телефона 0611760926 . Такође је важан  број учесника због тренутне епидемиолошке ситуације и поштовања прописаних мера заштите.

Циљ обуке је стицање  знања и разумевања о  анти-дискриминацији, о различитим нивоима и врстама дискриминације, правном оквиру који се односи на недискриминацију на свим нивоима, људским и мањинским правима, садржају Стратегије за борбу против дискриминације, примени локалних механизама за борбу против дискриминације.

Менаџер пројекта, Милан Тркља, координатор, пројекта Здравка Симић


ОБРАЗОВАЊЕМ НАЈМЛАЂИХ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ РОМА

 

Најављен почетак реализације пројекта „Образовање најмлађих генерација као покретачка основа – ЕГАЛ против дискриминације“.   

У Малој сали Скупштине општине Смедеревска Планка данас је одржана конференција за новинаре на којој је најављен почетак реализације пројекта „Образовање најмлађих генерација као покретачка основа – ЕГАЛ против дискриминације“.   Овај пројекат је део ширег програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који реализује Стална конференција градова и општина, а финансира Европска унија.

Пројекат „Образовање најмлађих генерација као покретачка основа – ЕГАЛ против дискриминације“ реализује општина Смедеревска Паланка у сарадњи са организацијом ЦРРЗ Амаро дром.

Основни циљ је побољшање постигнућа ромске деце кроз омогућавање бољих услова у развоју учења, образовања и социјалне укључености у раном развоју за најмлађе генерације од три до седам година, повећано укључивање ромске деце у вртићима и основним школама, као и увећани капацитети локалних институција и развијање међусекторске сарадње и акције уско везане на решавању ромских питања. 

– По први пут се у општини Смедеревска Паланка спроводи пројекат који је део ИПЕ 2016.  Пројекат је од изузетног значаја за ромску заједницу, јер је фокусиран на области у којима је потребно остварити највећи напредак у образовању,  запошљавању и антидискриминацији.

Циљ  пројекта  општине Смедеревска Паланка је  јачање положаја ромске популације у локалним заједницама, кроз имплементацију приоритетних националних, локалних и стратешких  докумената.

Овим пројектом тежимо ка усавршавању  ромске деце кроз омогућавање бољих услова у развоју учења, образовања и социјалне укључености.

Такође, морам да нагласим да је општина Смедеревска Паланка у 2019. Години у сарадњи са СКГО радила на пројекту Оперативни план и ЛАП за Роме.

Поред наведеног најављен је још један велики пројекат за изградњу стамбених објеката у коме ће бити укључено одељење за имовинско правне послове, рекао је на конференцији за новинаре финансијаки администратор пројекта, Милан Тркља.

 За спровођење активности  важно је  учешће свих актера који могу својом партиципацијом допринети социјалној инклузији Рома и Ромкиња. Вредност пројекта је 64.000 евра и пројекат се имплементира од 4.септембра 2019 до 4.септембра 2020.

 

Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

-Општина Смедеревска Паланка је показала  да мисли на  будућност  деце  , препознала умрежавање цивилних сектора и институција   ради на развијању међусекторске сарадње која  може допринети заједници , спремност општине  да помаже заједници својим учешћем  још једном доказала да је израђен Локални акциони план и оперативни план , да има  локалне механизме педагошке асистенте, медијаторке и координаторе за ромска питања, да постоји Мобилни тим који ради на терену. Овом приликом желим да се захвалим Општини См .Паланка   коју заступа  Никола Вучен, на активној партиципацији у решавању  проблема с којим се суочава ромска заједница, истакла је, поред осталог, координатор пројекта,  Здравка Симић

Пројектом су предвиђене радионице за родитеље и за децу, повезивање са институцијама образовања, промоција културе и традиције ромске заједнице поводом значајних ромских празника.Предвиђене активности ће бити реализоване у циљу оснаживања ромских родитеља и деце, подстицања позитивне атмосфере у породици и у самој заједници у намери да се смањи дискриминација и побољша инклузија Рома у образовању и друштву.