АПЕЛ ГРАЂАНИМА: ПОШТУЈТЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА КРЕТАЊЕ

Поводом  обраћања великог броја грађана јединици локлане самоуправе са  захтевима за издавање дозвола за кретање у време забране кретања, молимо вас да се строго држите прописаних мера Владе Републике Србије.  

Дозволе за кретање могу се издавати искључиво лицима која поднесу захтев за врсту услуге из области социјалне заштите, помоћ у кући и нега непокретних особа, или на основу судске одлуке којом је уређено виђење детета и родитеља.

Рубрика „остало“ такође се односи на друге услуге из области социјалне заштите, а не на потребе грађана  из других области (вероисповести, пољопривредних радова, шетње …).

Пољопривредни произвођачи, воћари, пчелари, предузетници, радници могу поднети захтев за добијање неопходне дозволе кретања на званичним сајтовима Министарстава пољопривреде и привреде.

 Свака злоупотреба у вези са коришћењем потврде, биће санкционисана  у складу са законом.