ФОНДАЦИЈА “ЛАЈФ ЛАЈН” И МИСИЈА “ХАЛИЈАРД” ОБЕЗБЕДИЛЕ ПАКЕТЕ ПОМОЋИ ЗА 32 ПОРОДИЦЕ

Фондације “Лајф Лајн” из Чикага  и Мисија “Халијард” са седиштима у Сједињеним Америчким Државама и Србији, обезбедиле су донацију за 32 социјално најугроженије породице у општини Смедеревска Паланка.  Пакети са основним животним намерницама дељени су корисницима у Месној заједници центар уз поштовање свих мера заштите. Помоћ у виду основних животних намирница  добили су самохране мајке и породице које имају децу са инвалидитетом. Пакете су уручили  председник општине, Никола Вучен и Бојан Драгићевић у име Мисије “Халијард”. 

Центар за социјални рад општине Смедеревска Паланка, као партнер на овом пројекту,  помогао је  дистрибуцију пакета на територији целе општине.

Ово је један од пројекта који ове две фондације заједно са локалном заједницом валоризују у општини Смедеревска Паланка.

 

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ДА ГЛАСАЈУ ЗА ПРОМЕНУ УСТАВА 16. ЈАНУАРА

Министарство правде Владе Републике Србије саопштило је да ће се грађани Србије на референдуму 16. јануара изјашњавати о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе, и то тиме што ће заокруживањем „да“ или „не“ одговорити на једно питање: ,,Да ли сте за потврђивање Акта о промени Устава Републике Србије?“.

Промене Устава примарно имају за циљ повећање правне сигурности грађана Србије. Само независно судство и самостално јавно тужилаштво гарантују грађанима адекватно остваривање и заштиту права у судским поступцима.

Поред тога, ове промене имају за циљ и успостављање бољег система предлагања, премештаја и престанка судијске и јавнотужилачке функције.

Њихово спровођење обезбедиће да улазак у правосуђе буде заснован на објективним критеријумима вредновања и правичним процедурама избора.

Наиме, судије ће бирати независно тело састављено од судија и истакнутих правника из редова врхунских стручњака, универзитетских професора, доктора правних наука.

У избору судија, председника судова и јавних тужилаца биће искључено учешће политике, што ће омогућити већу независност судија и већу самосталност јавних тужилаца, као и њихову већу одговорност.

Тиме се постиже висок ниво њиховог легитимитета, који долази из струке.

Истовремено, промене Устава, које гарантују сталност судијске и јавнотужилачке функције и укидају избор судија и јавних тужилаца на тзв. пробни мандат од три године, допринеће стабилизацији судства и јавног тужилаштва.

Поменутим решењима јача се владавина права, која се, између осталог, остварује кроз независност судија и самосталност јавних тужилаца, и стварају се услови за бољу и ефикаснију заштиту људских права.

Повећање правне сигурности, које ће уставним променама бити остварено, утицаће и на прилив страних инвестиција и водиће ка повећању стандарда грађана и економском напретку Србије.

Министарка Маја Поповић позива грађане да у недељу, 16. јануара, изађу на референдум и дају подршку уставним променама, јачању владавине права, независности судства и самосталности јавног тужилаштва.

Само непристрасно, стручно, одговорно и ефикасно правосуђе моћи ће најбоље да штити њихова уставом зајемчена људска права и слободе и да суди правично и у разумном року. Само у такво правосуђе ће грађани имати поверења, поручила је она.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данас је одржана седница Општинског већа на којој је утврђен Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о безбедности саобраћаја на путевима општине Смедеревска Паланка. На основу ове Одлуке о безбедности саобраћаја , због великог броја притужби од стране грађана који живе у ужем центру града, у делу улице Првог Српског Устанка ( из правца Дечијег диспанзера ка Воћар згради), улице 10. октобра ( из правца Музичке школе ка улици Вука Караџића), врши се следећа измена саобраћаја; из двосмерног режима увести режим једносмерног саобраћајног тока у делу улице Првог Српског Устанка, од улице Др. Рајса до улице 10.октобра и улице 10.октобра од улице Првог Српског Устанка до улице Вука Караџића. Одлука ступа на снагу од 20.01.2022 године.

На седници је такође донето решење о образовању и именовању председника и чланова Локалног савета за запошљавање за територтију општине, дата је сагласност на прдлог Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о приоритеним областима од јавног интереса на територији Општине, разматране су жалбе Одељења за друштвене делатности као и захтеви за финасијску помоћ.  

ДЕО УЛИЦЕ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА ОД 20. ЈАНУАРА ИЗ ДВОСМЕРНОГ У ЈЕДНОСМЕРНИ РЕЖИМ САОБРАЋАЈА

На основу одлуке о безбедности саобраћаја на путевима Општине Смедеревска Паланка, због великог броја притужби од стране грађана који живе у ужем центру града, у делу улице Првог Српског Устанка ( из правца Дечијег диспанзера ка Воћар згради), улице 10. октобра ( из правца Музичке школе ка улици Вука Караџића), врши се следећа измена саобраћаја;  из двосмерног режима увести режим једносмерног саобраћајног тока у делу улице Првог Српског Устанка, од улице Др. Рајса до улице 10.октобра и улице 10.октобра од улице Првог Српског Устанка до улице Вука Караџића. Одлука ступа на снагу од 20.01.2022 године.
-Предметне улице спадају у групу градских саобраћајница са високо фреквентним саобраћајем. Из тог разлога често долази до конфликтних ситуација између учесника у саобраћају, који не могу на слободан и безбедан начин да изврше мимоилажење. Сходно томе, првенствено из безбедностних разлога потребно је изненити режим саобраћаја тако што ће се из двосмерног режима увести режим једносмерних саобраћајних токова. Молим и апелујем на све наше суграђане да имају разумевања, ову одлуку доносимо исклучиво због безбедности свих наших учесника у саобраћају, како пешака тако и возача, изјавио је председник општине, Никола Вучен.

СТЕВАН МАРТИНОВИЋ ИЗАБРАН ЗА ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ГРАДСКЕ МУЗЕЈЕ У СРБИЈИ

На последњем прошлогодишњем заседању ICOM Србија, који представља национални одбор светског интернационалног савета музеја, директор Народног музеја у Смедеревској Паланци, Стеван Мартиновић изабран је за члана Одбора за градске музеје у Србији, односно за члана стручне групе САМОС – Мећународни комитет за колекције и активности градских музеја. Ово велико признање је  потврда доброг рада и ангажованости у претходним годинама. Поред Мартиновића, за чланове одбора изабране су  и Ангелина Банковић из Музеја града Београда као иницијатор овог одсека, Милена Милошевић Мицић из Музеја у Књажевцу, др Ана Ереш са Филозофског факултета у Београду и  Ана Врањеш из Музеја града Београда.

Мисија Одбора јесте повезивање стручњака из свих градских музеја широм Србије, организовање заједничких пројеката и платформи, рад на бољем и квалитетнијем презентовању збирки и локалног наслеђа, као и активније учешће музеја у проблемима локалне заједнице.

НОВЧАНА ПОМОЋ ДРЖАВЕ ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ ОД 16 ДО 29 ГОДИНА

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID -19 изазване вирусом SARS-CоV-2, у циљу смањивања негативних ефеката пандемије, очувања агрегатне тражњe и подстицања раста привредних активности.

Новчана помоћ у износу од по 100 евра (у динарској противвредности по званичном средњем курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије на дан ступања на снагу овог закона) намењена је лицима од навршених 16 до навршених 29 година на дан ступања на снагу овог закона.

Пријаве за грађане којима се предложеним законским решењем утврђује право на новчану помоћ, а који су држављани са пребивалиштем у Републици Србији и поседују важећу личну карту, обављаће се електронски, путем портала Управе за трезор од 15. до 30. јануара 2022. године.

Њима ће након уношења основних личних података (ЈМБГ, број личне карте и име банке) бити заведена пријава, чији ће статус моћи да провере на порталу Управе за трезор. Уколико неко нема рачун у банци, потребно је да изабере банку у којој ће му аутоматски бити отворен наменски рачун.

Примаоцима новчане социјалне помоћи и лицима у заводу за извршење кривичних санкција, новчана помоћ ће бити уплаћена аутоматски, односно без подношења пријаве.

ОБЕВЕШТЕЊЕ ЗА ГЛАСАЧЕ КОЈИ НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА ГЛАСАЈУ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ

Гласачи који нису у могућнсти да гласају на гласачком месту, стари, особе са инвалидитетом као и лица која из  здравствених разлога нису у могућности да дођу до бирачког  места, могу обавестити Гласачки одбор да желе да гласају ван бирачког места. Обавештење се врши 14. и 15. јануара, од 8 до 20 сати и на дан гласања до 11 часова, на тај начин што пријаве подносе Општинској изборној комисији на број телефона 026/310-437.

На дан гласања, 16. јануара 2022. године, гласач може лично, путем телефона, или лице које гласач одабере, најкасније до 11 часова, да непосредно обавести гласачки одбор да жели да гласа ван бирачког места.

УПУТСТВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА КОВИД-19 У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, као и кретање епидемије у другим Европским земљама, а у вези са појавом и трансмисијом делта и омикрон варијанте вируса SARS-CoV-2, обухват вакцинацијом, очекиване ефекте новог таласа на капацитете здравственог система и друшто у целини, дајемо следеће предлоге измена Прилога 7. Стручно-методолошког упутства за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији

 1. Мера карантина у кућним условима за све идентификоване блиске контакте COVID-19 случајева спроводи се у трајању од 10 календарских дана од момента последњег контакта.
  − Након истека 10 дана, уколико у том периоду није дошло до појаве симптома и знакова болести, карантин се прекида без тестирања.
  − Датум последње изложености, односно последњег контакта са COVID-19 случајем је нулти дан.
  − Карантин се може прекинути након 7. (седмог) дана уз негативан резултат PCR теста урађеног о сопственом трошку. Узорак за PCR тест се може узети најраније 6. (шестог) дана од почетка карантина.
  − Сви контакти којима је прописана мера карантина су у обавези да се до истека 14 дана од дана последњег контакта са COVID-19 случајем строго придржавају прописаних мера личне заштите (ношење заштитне маске увек кад се у затвореном простору борави са другим особама у истој просторији, као и на отвореном уколико се не може одржавати
  одстојање од најмање два метра од других особа, прање и дезинфекција руку, избегавање окупљања у затвореном и на отвореном простору).
 2. Од мере карантина након блиског контакта са COVID-19 случајем су изузете све особе које испуњавају најмање један од следећих критеријума:
 3. − доказ о примљеној другој, односно трећој дози вакцине против заразне болести COVID-19 којим се потврђује да вакцинација није старија од 210 дана од последње дозе вакцине,
 4. − доказ о прележаној заразној болести COVID-19 у виду позитивног REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2 или теста за детекцију антигена SARS-CoV-2, не млађег од 14 и не старијег од 210 дана од дана узорковања. Уколико је тест за детекцију антигена SARSCoV-2 урађен у лабораторији у приватној својини, односно није уписан у информациони систем covid.rs уз резултат теста се мора поседовати извештај лекара из ковид амбуланте или извештај о хоспитализацији (отпусна листа) у којима се потврђује дијагноза болести COVID-19 у периоду када је извршено тестирање, ради прихватања доказа за потребе ослобађања од обавезе карантина/карантина у кућним условима.
 5. − позитиван резултат серолошког тестирања на SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) урађен у некој од лабораторија у јавном власништву, не старији од 90 дана од дана узорковања.
 6. − Особе које су изузете од мере карантина из горе наведених разлога су у обавези да се до истека 14 дана од дана последњег контакта са COVID-19 случајем строго придржавају прописаних мера личне заштите (ношење заштитне маске увек кад се у затвореном простору борави са другим особама у истој просторији, као и на отвореном уколико се не
 7. може одржавати одстојање од најмање два метра од других особа, прање и дезинфекција руку, избегавање окупљања у затвореном и на отвореном простору).

 

 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др Милан Јовановић Батут”
Др Суботића 5, 11000 Београд, Србија