ДАНАС ЈЕ СВЕТСКИ ДАН РОМА

Светски дан Рома обележава се сваке године 8. априа. Тим поводом,  Мобилни тим општине Смедеревска Паланка упутио је честитку:

“Поводом Светског Дана Рома 8. априла свим грађанима ромске националности честитам ДанРома.
Широм света обележава се Међународни дан Рома и на тај начин упознајемо се са ромском културом , језиком обичајима и традицијом, упознајемо се са проблемима са којима се суочава ромска заједница.

Kроз упознавање проблема ромске заједнице израђена је и Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња са циљем да се побољша положај заједнице у друштву. Спровођењем стратешких докумената и имплементацијом истих како на националном тако и локалном нивоу унапређује се живот једне националне мањине.

Држава пружа подршку и показује спремност да се унапреди живот ромске националне мањине кроз програме антидискриминационе политике,програме запошљавања, становања,образовања и неговање културних вредности и очување језика. Један од важних програма је Подршке ЕУ инклузији Рома оснаживање локалних заједница за укључивање Рома који спроводи и наша општина Смедеревска Паланка.

Kроз тај програм планиран је већи обухват деце у образовни систем, повећати редовност похађања наставних програма и рад са породицама. Такође постоји Мобилни тим како у Смедеревској Паланци тако и у другим градовима који имају циљ да пруже подршку и помоћ ромској заједници и развије међусекторску сарадњу између заједнице и институција.Акценат се ставља на образовање јер је образовање један од најважнијих области где можемо на тај начин унапредити живот наше заједнице.

Једна од важних карика друштва је и Савет ромске националне мањине који је саветодавно тело у РС и спроводи програме Афирмативних мера у образовању . Због тренутне ситуације и ванредног стања у земљи нетреба бити окупљања ,, Останите код куће“ информишите се путем друштвених мрежа и чувајте једни друге. Показали сте солидарност и хуманост вашим боравком код куће, показали сте вашу хуманост донацијама за грађане, показали сте вашу хуманост као волонтери и волонтерке.

Сви чланови Мобилног тима општине Смедеревске Паланке честитају Ромима и РомкињамамеђународниДанРома“.
Бахтало Тумаро Романо Диве Ромален.