ДЕВЕТ СЕОСКИХ КУЋА ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ПОВРАТНИКЕ

У понедељак, 20. јануара 2020. године у Градској управи Града Смедерева, а у оквиру пројекта ЛСГ 4 ЛАП – Трајна решења за интерно расељена лица и повратнике кроз партнерство потписани су уговори за доделу сеоских домаћинстава са окућницом за 14 породица од чега 10 породица интерно расељених лица, а 4 породице повратника по Споразуму о реадмисији. Дванаест сеоских домаћинства са окућницама су обезбеђена из средстава Европске уније, док је за додатна два средства обезбедио Kомесаријат за избеглице и миграције.

Доделом сеоских домаћинства са окућницом, за укупно 14 породица обезбеђено је трајно стамбено решење, а корисници ће добити и по 1.500 еура у динарској противвредности за потребе опремања домаћинства.Такође, у наредном периоду биће потписани уговори и са породицама којима ће битидодељени пакети грађевинског материјала и економског оснаживања.

Помоћник комесара за избеглице и миграције, г–дин Иван Гергинов истакао је да су Смедерево и општине Смедеревска Паланка, Велика Плана и Kовин примили преко 10.000 избеглих са простора бивше СФРЈ, а 11.565 лица тренутно је у овим општинама евидентирано као интерно расељено. Овако велики број људи у потреби захтева јако велику преданост свих страна како Kомесаријата, локалних самоуправа и цивилног дуршва у циљу решавања њихових потреба.

Предстаник Иницијативе за развој и сарадњу (ИДЦ),Игор Kојчић представио је пројекат и резултате и захвалио се свим партнерима и корисницима на успешној сарадњи.

Пројекат ЛСГ 4 ЛАП – Трајна решења за интерно расељена лица и повратнике кроз партнерство реализује удружење грађана Иницијатива за развој и сарадњу у сарадњи са Градом Смедеревом и општинама Смедеревска Палана, Велика Плана и Kовин. Пројекат почива на регионалном приступу и тежи да одговори на потребе најугроженијих породица са територије ове четири јединице локалне самоуправе. За укупно 50 породица интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији биће обезбеђена трајна стамбена решења. Од тога за 15 породица кроз куповину сеоског домаћиства и мали грант за адаптацију и опремање домаћиства, а за 35 породица кроз набавку пакета грађевинског материјала за адаптацију постојећих стамбених услова. У оквиру пројекта 40 корисника добиће помоћ у виду пакета економског оснаживања, који се састоји из обуке и гранта за набавку основних средстава за покретање бизниса. Пројекат финансира Европска унија преко Делегације Европске уније у Србији у оквиру програма „ЕУ подршка одрживим решењима за интерно расељене и реинтеграцију повратника” укупне вредности 5,65 милиона евра.