ДОЗВОЉЕНО КРЕТАЊЕ ДЕЦЕ СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА И АУТИЗМОМ У ВРЕМЕ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА

Влада Републике Србије усвојила је допуну Уредбе о мерама за време ванредног стања на основу које је кретање у време забране дозвољено деци са развојним сметњама и аутизмом, искључиво у пратњи једне одрасле особе (једног родитеља или старатеља) највише до 200 м удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.За разлику од претходне мере, неће бити временског ограничења.