ДОК ТРАЈЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ ВАЖЕ СТАРА РЕШЕЊА ЗА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА

Надлежни из Центра за социјални рад  обавештавају кориснике социјалних давања, укључујући и додатак за негу другог лица и дечији додатак, којима истиче садашње Решење, иста остају на снази док траје ванредно стање.